سنت لوسیاتابعیت از راه سرمایه‌گذاری

logo

گذشته از دو گزینه‎ی تابعیت از راه سرمایه‌گذاری سنت لوسیا که بیشترمان از آن اطلاع داریم، یعنی اهدای کمک مالی و سرمایه‌گذاری در املاک، این کشور دو مسیر اصلی دیگر هم برای کسب تابعیت این جزیره‌ی مفتون‌کننده پیش پای متقاضیان می‌گذارد:

• سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه‎ی دولت
• سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های اقتصادی

سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه‎ی دولت سنت لوسیا

متقاضیان تابعیت سنت لوسیا می‌توانند از طریق سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه‌ی دولت اقدام کنند. اوراق قرضه بدون بهره است و باید برای یک دوره‌ی پنج‌ساله، که از تاریخ صدور شروع می‌شود، به نام متقاضی ثبت شود و در مالکیت وی بماند.

هزینه‌های سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه‌ی سنت لوسیا

حداقل سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه‎ی دولت به قرار زیر است:

متقاضی اصلی
۵۰۰۰۰۰ دلار آمریکا
متقاضی اصلی و همسر
۵۳۵۰۰۰ دلار آمریکا
متقاضی اصلی و همسر و تا دو فرد تحت تکفل واجد شرایط
۵۵۰۰۰۰ دلار آمریکا
به ازای هر فرد تحت تکفل اضافه با هر سنی که باشد
۲۵۰۰۰ دلار آمریکا

ضمناً، هزینه‎ی غیرقابل‌استرداد امور اداری ۵۰۰۰۰ دلار آمریکا خواهد بود.