دومینیکابرنامه‎ی سرمایه‌گذاری در املاک

logo

طبق قانون تابعیت از راه سرمایه‌گذاری دومینیکا، لازم است در پروژه‌های املاک مدنظر دولت سرمایه‌گذاری شود. در حال حاضر، ۸ پروژه‎ی مورد تأیید دولت وجود دارد

حداقل سرمایه‌گذاری
۲۰۰۰۰۰ دلار آمریکا
نیاز به تأیید قبلی پروژه توسط دولت
بله
نگهداری اجباری ملک
۳ تا ۵ سال
حدود هزینه‌های خرید ملک
۵ درصد قیمت خرید ملک

  • دو یا چند متقاضی می‌توانند مشترکاً برای تابعیت از راه سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ساختمانی تأییدشده‎ درخواست بدهند، مشروط بر اینکه هر متقاضی سهم خود را، که اقلاً ۲۰۰۰۰۰ دلار آمریکاست، پرداخت کند تا هدف تابعیت از راه سرمایه‌گذاری در املاک دومینیکا محقق شود
  • ملکی که خریداری و به خاطر آن متقاضی واجد شرایط برنامه‎ی تابعیت از راه سرمایه‌گذاری می‌شود تا سه (۳) سال بعد از اعطای تابعیت قابل‌فروش نیست
  • در صورتی که ملکی قبلاً برای برنامه‎ی تابعیت از راه سرمایه‌گذاری استفاده شده باشد، تا پنج (۵) سال بعد از اعطای تابعیت برای درخواست‌های بعدی تابعیت از راه سرمایه‌گذاری قابل‌استفاده نخواهد بود

کارمزدهای دولت در خصوص سرمایه‌گذاری در املاک

متقاضی اصلی
۲۵۰۰۰ دلار آمریکا
متقاضی اصلی و همسر
۳۵۰۰۰ دلار آمریکا
خانواده‎ی تا چهارنفره
۳۵۰۰۰ دلار آمریکا
خانواده‎ی تا ۶ نفره
۵۰۰۰۰ دلار آمریکا
خانواده‎ی تا ۷ نفره
۷۰۰۰۰ دلار آمریکا