برنامه‌های ما

سریع. ساده

سیتیزن‌شیپ اینوست متخصص برنامه‌های اقامت و تابعیتی است که متقاضی را ملزم به زندگی در کشور نمی‌کنند و به وی اجازه‎ی داشتن تابعیت مضاعف می‌دهند. به جزء عدم سوء پیشینه و روشن‌بودن منبع تأمین وجوه و همچنین سرمایه‌گذاری، شرط دیگری پیش پای متقاضیان گذشته نمی‌شود.

بودجه‎ی لازم برای سرمایه‌گذاری

سیتیزن‌شیپ اینوست متخصص برنامه‌های اقامت و تابعیتی است که متقاضی را ملزم به زندگی در کشور نمی‌کنند و به وی اجازه‎ی داشتن تابعیت مضاعف می‌دهند. به جزء عدم سوء پیشینه و روشن‌بودن منبع تأمین وجوه و همچنین سرمایه‌گذاری، شرط دیگری پیش پای متقاضیان گذشته نمی‌شود.

 
Minimum Minimum
MaximumMaximum
برنامه‌های تابعیت
Minimum ۱۰۰۰۰۰ دلار
Maximum۲.۵ میلیون دلار
برنامه‌های اقامت
Minimum ۲۵۰۰۰۰ دلار
Maximum۶۰۰۰۰۰ دلار

تابعیت

این برنامه‌های تابعیت دوم از راه سرمایه‌گذاری، که همچون گوهرهای عرصه‌ی مهاجرت‌اند، شما را از مسیر قانونی و فقط طی چند ماه به تابعیت و گذرنامه می‌رسانند، بدون آنکه لازم باشد به کشور مدنظرتان سفر یا در آن اقامت کنید. هیچ شرایط خاصی پیش پای متقاضیان گذاشته نمی‌شود و به مصاحبه و آزمون‌های زبان نیازی نیست.

کارائیب Citizenship

کارائیب
Citizenship

Apply Now Compare programs

اقامت

با داشتن مجوز اقامت، می‌توانید به‌صورت قانونی، ولی نه به‌عنوان شهروند، در کشور میزبان اقامت کنید. دارندگان اقامت از حق زندگی، کار، تحصیل و دسترسی به خدمات درمانی کشور میزبان بهره‌مندند. بعضی کشورها، بعد از چند سال و در صورت داشتن پاره‌ای شرایط خاص، از قبیل زندگی در آن کشور برای مدتی معین و یادگیری زبان آن کشور، تابعیت می‌دهند.

اروپا Residency

اروپا
Residency

Apply Now Compare programs