image image

شرکا و کارگزاران

logo
logo

سیتیزن‍شیپ اینوست بیش از ۳۵۰ شریک و کارگزار در سراسر جهان دارد و همیشه به دنبال بسط این شبکه است. متخصصانی با سوابق مختلف، از قبیل مالکان شرکت‌ها، مشاوران پیشگام، شرکت‌های خانوادگی، رایزنان، وکلا، بانکداران خصوصی، حسابداران و سایر متخصصان مالی و حقوقی خوشنام و پایگاهی قوی متشکل از موکلان ثروتمند (HNW یا High Net Worth) بخشی از سیتیزن‌شیپ اینوست است.
اگر واجد شرایط هستید، لطفاً با ما تماس بگیرید.

بازار هدف (ها)
شما می توانید چندین کشور را انتخاب کنید
تو هستي؟
آیا مشتریان موجود در حال حاضر در برنامه های دیگر ثبت نام کرده اند؟