آسیا و اقیانوسیه برنامه‌های

logo

برنامه‌های تابعیت از راه سرمایه‌گذاری آسیا و اقیانوسیه

این برنامه‌های تابعیت دوم از راه سرمایه‌گذاری شما را از مسیر قانونی و فقط طی چند ماه به تابعیت و گذرنامه/پاسپورت می‌رسانند، بدون آنکه لازم باشد به کشور مدنظرتان سفر یا در آن اقامت کنید. هیچ شرایط خاصی پیش پای متقاضیان گذاشته نمی‌شود و به مصاحبه و آزمون‌های زبان نیازی نیست.